Fijn leven, wonen en werken Gun jezelf de beste basis Oog voor de mens Duurzaam excelleren Eenvoudig, effectief, direct

Kristalhelderheid in Bedrijf

Duurzame impact in jouw bedrijf

Beter rendement door kristalhelder inzicht & bewust investeren in je organisatie.

Kristalhelderheid in Bedrijf is een praktijkgerichte aanpak voor een beter functionerende organisatie door een heldere focus op de directie en het management team.

Andy van de Poel is mede de grondlegger van een optimaliseringsprogramma dat nu Kristalhelderheid in Bedrijf heet. Goed voor 35 jaar ervaring met mensen en bedrijven.

De basis van Kristalhelderheid zijn in de praktijk getoetste inzichten en voortvarende manier van werken. Gaandeweg opgedaan door onze inbreng in bedrijven over de jaren heen en de gunstige invloed op het resultaat die daaruit voortvloeide.

Een unieke kijk gecombineerd met de vertaalkracht van Andy staat garant voor maatwerk dat direct de klemtoon legt op de plek die ook werkelijk klemt. Gedegen samenwerkend met alle betrokkenen komen we tot een logische reeks van aandachtspunten die vrij vlot tot een betere doorstroming en aanpak leidt. Het oog voor meer rendement en plezier in je werk op de lange termijn is daarbij van wezenlijk belang.

De basis van deze aanpak is efficiënter werken met je persoonlijke kwaliteiten, vanuit de functie die jij bekleedt in samenwerking met anderen. We kijken vanuit een uniek ankerpunt of jouw verantwoordelijkheid ook werkelijk aansluit op je kwaliteiten. En reiken aan wat nodig is om jouw functioneren naar een gezonder optimaal rendement te brengen, zonder op je tenen te lopen of jezelf voorbij te rennen. Zodat je voor elkaar krijgt wat je ook werkelijk beoogt vanuit toenemende energie en resultaat.

Klik hier voor een referentie

Kristalhelderheid in het kort

 • Advies & Begeleiding op organisatie – en functie niveau
 • Training
 • Facilitering
 • Borging
 • Balansmonitoring

Voordelen

 • Gerichte aanpak
 • We zetten alles op papier en staan pal voor onze inbreng
 • Optimaal rendement
 • Effectiever contact met je persoonlijke kwaliteiten
 • Beter zicht op je functie met meer overzicht
 • Toenemend resultaat
 • Fijnere samenwerking en werksfeer
 • Groeiende energie

TARIEF OP AANVRAAG

REFERENTIE

Bij deze een samenvatting van mijn ervaringen met Andy en Eric als raadsteam tijdens een moeilijke periode tijdens mijn directeurschap in relatie met de Japanse aandeelhouders.

De Japanse aandeelhouders hebben in mei 2019 het business plan voor Mayfran, waar ik meer dan vijf jaar naar toe gewerkt heb, niet overgenomen en uitgesteld. Dit betekent in de Japanse cultuur dat het business plan afgewezen is en als gevolg daarvan heb ik ook mijn positie als directeur bij de groepsdirecteur en de aandeelhouder ter discussie gesteld. Dit is de situatie op het moment toen ik Andy en Eric gevraagd heb mij te ondersteunen in mijn beslissingsproces “hoe verder”. De aanpak van Eric als kritische vragensteller met uitgesproken en duidelijke gezichtspunten gecombineerd met Andy als vertaler, intermediair, en notulist van het gesprek waarbij de besproken kernpunten samengevat worden, is confronterend en onconventioneel. Deze aanpak zorgt echter ervoor dat de kern van het probleem en de ontstane situatie snel pijnlijk zichtbaar wordt en jezelf de antwoorden, hoe hiermee om te gaan, gaat geven. Door het kritisch doorvragen van Eric en het samenvatten van Andy ben ik snel tot de kern van het probleem in deze situatie gekomen, die vooral in mezelf en mijn eigen verwachtingen lag. Door dit inzicht heb ik bewust mijn positie in de ontstane situatie opnieuw gedefinieerd en kunnen kiezen wat ik wel wil en wat niet. Op basis van dit inzicht ben ik de onderhandelingen met de groepsdirecteur over mijn positie en de toekomst van het bedrijf aangegaan. Door het duidelijk te hebben wat voor mij belangrijk is heb ik met de groepsdirecteur nieuwe afspraken kunnen maken, die een werkbare situatie voor mij en de toekomst van het bedrijf zeker stellen. Tijdens dit proces was de begeleiding van Andy en Eric wezenlijk om te kunnen spiegelen en op basis van voortschrijdend inzicht de aanpak aan te passen totdat een goed resultaat voor mij en de organisatie bereikt werd. Daarom kan ik Eric en Andy van harte aanbevelen als klankbord en raadsteam voor directeuren, die in een moeilijke situatie zitten of met een dilemma worstelen.

Wiel Kroonen.
Algemeen directeur
Mayfran International bv. en Mayfran Limburg bv.